Jerzy Kosek

- artykuły, wykłady, scenariusze lekcji, prezentacje, wycieczki naukowe

 

Artykuły, wykłady:

1.     Dylemat z prędkością światła fizyki klasycznej i jego rozwiązanie podane przez A. Einsteina

2.     Paradoksy czasu i przestrzeni według teorii względności Einsteina

Cz. I Paradoksy czasu

Cz. II Paradoksy długości

Cz. III Lot do gwiazd

3.     Pola elektryczne i magnetyczne jako przejaw jednego pola elektromagnetycznego

4.     Model budowy świata według Księgi Hioba

5.     Od chaosu do kosmosu czy…?

6.    Nanotechnologia w żywych organizmach: Silnik protonowy bakterii Escherichia coli

7.    Jak osiągnąć sukces w nauce?

8.     Całki Fresnela – metoda obliczeń numerycznych

Scenariusze lekcji:

9.     Pomiar długości fali światła metodą Younga w warunkach pracowni szkolnej

10. Cztery kije i ten piąty czyli od najdawniejszej astronomii po współczesną kosmologię i teorię strun

11. Kosmologia szkolna pod kopułą nieba

12.   Z fizyką jądrową na poważnie: Jak zmierzyliśmy stężenie promieniotwórczego radonu w pracowni fizyki?

Prezentacje:

13. Ewolucja gwiazd

14. Instrumenty obserwacyjne astronomii

Wycieczki naukowe:

15. Badanie historycznego znaczenia szczytu Palenica koło Żabnicy – opis wyprawy naukowej

16. Wycieczki naukowe do Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Kontakt: kosek@zssio.pl

Podziękowanie: Dziękuję mojej żonie Krystynie za wielką wyrozumiałość

i pomoc w trakcie tworzenia prezentowanych tu prac.